Friday, March 11, 2011

Swapnaatlya rajyat he asa pan hot asta...
pahilela swapna sudhdha khota tharat asta..

athavan hota tya kshanaanchi man daaatun yeta,
manaala funkar ghalta ghalta dolyat paani bharun yeta.

jamlelya tya dhagaatun mag swapnesudhdha hotat duur...
athavaninchya nadila ka ashaveles yeto puur....

kadhi watate visarun sare.. ughadun dole jaage vhaave.
aani swapnanna bhednaare geet surel jeevanache gaave.

kadhi mag punha saad ghaalati swapnaachi ti mohak baag,
jithe umalale swapna soneri........................


GUYS !! NEED YOUR HELP TO COMPLETE THIS WORDS !!!!!...... lets get together to complete this poem...