Saturday, December 26, 2009

बक बक Continues...

बक बक Continues...

Tula athavaycha mhantla ki, Adhi swataha visarava lagata ,
Manala tujhyashi jhijavun , Thoda manasathi urawa lagata….
Mi keleli premachi vyakkha , Purepur nirarthak hoti ,
Me jitha komejlo titha , Tu umalnar hoti…
Naav maajha nasla tari athvan majhi raahnaar hoti
najretun tujhya, duniya malaach disnar hoti

jichyaasathi lihitoy, tich mala saapdat naahi..
hitaguj bolun mokle vhaave, ase manach malaa saapadat naahi
shabdaana mag ashaaveli kaavyaacha futato zaraa,
tilaach athavat jiv hou lagto baraa..

Ashya ya veli kay karaave te umajatach naahi
Athavaninchya raajyaatun man duur lotatach naahi
kshanaa-kshanaala vaadhat jaate manaachi tharaarata


chatting karta karta, ti haluch kaahi bolun geli,
tila kaahi vaatle naahi, pan malaa ved laavun geli
olakh tashi navti aamchi, bhetli google search madhe
lagech jamli gatti aamchi first chatting session madhe
smileey chi devaan ghevaan mag rojach hou laagli ashi
bhai dil bolne lagaa saala potti ti samorchi asnaar kashi

Abhya n Co. Public Ltd ...No comments:

Post a Comment